Działalność NAG Group to usługi biura rachunkowego oraz doradztwo biznesowe w obszarze zarządzania i finansów, których zakres dopasowywany jest ściśle do potrzeb naszych Klientów. Od 2015 roku kreujemy rozwiązania, które usprawniają prowadzenie biznesu oraz w sposób skuteczny pozwalają realizować stawiane przed nami zadania.

Zespół

Personel NAG Group stanowią profesjonaliści wspierający funkcjonowanie, wzrost i rozwój przedsiębiorstw. Nasz zespół łączy wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie obsługi biznesowej z ekspercką wiedzą dotyczącą oferowanych usług, gwarantując rzetelność, skuteczność, poufność oraz elastyczność działań.

Jakość

Dbamy o to, aby świadczone przez nas usługi umożliwiały osiąganie rezultatów oczekiwanych przez naszych Klientów, były realizowane terminowo, spełniały aktualne wymagania prawne, opierały się na najlepszych praktykach oraz były wykonywane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi regulaminami wewnętrznymi.

Bezpieczeństwo informacji

Wdrożyliśmy zabezpieczenia oraz procedury przyczyniające się do zapewnienia wymaganych przez Klientów poziomów bezpieczeństwa danych, dokumentów i informacji. Każdy członek naszego zespołu został przeszkolony w zakresie obowiązujących w NAG Group polityk bezpieczeństwa i zobowiązał się do ich przestrzegania.

Przyjęte standardy

Deklarujemy działanie zgodne z normami PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017 System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zaufali nam