Zarządzanie

Audyty i procedury wewnętrzne
783
0

Prawidłowe funkcjonowanie organizacji zależy w znacznej mierze od przyjętych zasad i metod działania – procedur wewnętrznych, które ze względu na strukturę organizacyjną i skalę działalności mogą ...

Finanse

Pozyskiwanie finansowania
774
0

NAG Group, poprzez działania zewnętrznych dyrektorów finansowych, oferuje niezależne doradztwo finansowe polegające na przeprowadzaniu analizy sytuacji finansowej firmy, opracowywaniu rekomendacji najodpowiedniejszych źródeł finansowania oraz uczestnictwo w ...

Optymalizacja

Oprogramowanie biznesowe
943
0

Optymalizacja kosztów i procesów biznesowych prowadzi do poprawy rentowności i zwiększania wyników, niekonieczne poprzez zmniejszenie skali działalności czy typową redukcję wydatków. Najczęściej bowiem to ograniczenie marnotrawstwa ...