Zarządzanie

Biznesplany
1014
0

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i pomoc w przygotowywaniu biznesplanów, zarówno tych tworzonych na potrzeby własne (np. na cele dokonania oceny pomysłów biznesowych, projektów inwestycyjnych), jak również tych ...

Finanse

Analiza sytuacji finansowej
959
0

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dokonywana jest z różnych powodów: w bieżącej działalności ułatwia zarządzanie płynnością finansową i pozwala kształtować rentowność, sprzyja podejmowaniu decyzji operacyjnych, taktycznych i ...

Optymalizacja

Pozyskiwanie finansowania
1035
0

Przedsiębiorstwom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji oferujemy kompleksowe opracowywanie planów naprawczych, wsparcie w procesie negocjacji z wierzycielami oraz usługi interim managerów wspomagające ...