Zarządzanie

Biznesplany
957
0

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i pomoc w przygotowywaniu biznesplanów, zarówno tych tworzonych na potrzeby własne (np. na cele dokonania oceny pomysłów biznesowych, projektów inwestycyjnych), jak również tych ...

Finanse

Optymalizacja kosztów i procesów biznesowych
2206
0

Biuro rachunkowe NAG Group specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg handlowych (pełna księgowość). Bieżąca obsługa księgowa i kadrowo-płacowa obejmuje takie działania jak: prowadzenie księgi głównej i ksiąg ...

Optymalizacja

Restrukturyzacje
846
0

W przypadku, gdy analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz ocena możliwości wyjścia z kryzysu wskazują na konieczność uruchomienia środków wskazanych w prawie restrukturyzacyjnym, objaśniamy możliwe ścieżki postępowania ...