Zarządzanie

Biznesplany
907
0

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i pomoc w przygotowywaniu biznesplanów, zarówno tych tworzonych na potrzeby własne (np. na cele dokonania oceny pomysłów biznesowych, projektów inwestycyjnych), jak również tych ...

Finanse

Usługi zewnętrznego dyrektora finansowego
1206
0

Dyrektorzy finansowi NAG Group wspierają przedsiębiorców oraz kadry zarządzające w kreowaniu i realizowaniu polityki finansowej przedsiębiorstwa, pomagają w sposób kompleksowy zarządzać finansami oraz zwykle sprawują opiekę ...

Optymalizacja

Optymalizacja struktury kapitału
1170
0

Każdy biznes wymaga finansowania – kapitału, który umożliwia dokonywania inwestycji czy prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej. Kapitał taki może pochodzi w całości od właścicieli przedsiębiorstwa oraz z ...