Zarządzanie

Doradztwo i wdrażanie norm ISO
1253
0

Przedsiębiorstwom, których ład korporacyjny, przyjęte procedury i standardy postępowania oraz role, zadania i kompetencje przypisane poszczególnym członkom personelu pozwalają zapewnić stabilność i powtarzalność procesów pomagamy wdrażać ...

Finanse

Usługi zewnętrznego dyrektora finansowego
1491
0

Dyrektorzy finansowi NAG Group wspierają przedsiębiorców oraz kadry zarządzające w kreowaniu i realizowaniu polityki finansowej przedsiębiorstwa, pomagają w sposób kompleksowy zarządzać finansami oraz zwykle sprawują opiekę ...

Optymalizacja

Pozyskiwanie finansowania
1178
0

Przedsiębiorstwom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji oferujemy kompleksowe opracowywanie planów naprawczych, wsparcie w procesie negocjacji z wierzycielami oraz usługi interim managerów wspomagające ...