Zarządzanie

Biznesplany
891
0

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i pomoc w przygotowywaniu biznesplanów, zarówno tych tworzonych na potrzeby własne (np. na cele dokonania oceny pomysłów biznesowych, projektów inwestycyjnych), jak również tych ...

Finanse

Analiza sytuacji finansowej
829
0

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dokonywana jest z różnych powodów: w bieżącej działalności ułatwia zarządzanie płynnością finansową i pozwala kształtować rentowność, sprzyja podejmowaniu decyzji operacyjnych, taktycznych i ...

Optymalizacja

Optymalizacja struktury kapitału
1114
0

Każdy biznes wymaga finansowania – kapitału, który umożliwia dokonywania inwestycji czy prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej. Kapitał taki może pochodzi w całości od właścicieli przedsiębiorstwa oraz z ...